Pebbles

Onsen Mupp ass elo schonn puer Méint bei Fitdog an Behandlung an et geet him esou gutt wei schonn laang net méi !
D’Behandlung ass ganz individuell ugepasst ginn an den Hond freet sech all Kéiers vir bei Madamme Janssen ze goen !

Liken und folgen Sie uns auf Facebook & Instagram

Öffnungszeiten

  • Montag: 09h00 - 18h00
  • Dienstag: 08h00 - 19h00
  • Mittwoch: 09h00 - 20h00
  • Donnerstag: 08h00 - 18h00
  • Freitag: 09h00 - 18h00
  • Samstag: 08h00 - 13h00

Kontaktieren Sie uns

© 2021. Fitdog Sarl-s - All rights reserved - Impressum - Pictures courtesy of Lisbeth Ganer Photography